Σκοπός του Συνδέσμου, όπως αναφέρεται και στο καταστατικό του είναι αφενός η προώθηση της ενότητας, σύμπνοιας και αδελφικής αγάπης των απανταχού Σικινητών, και αφετέρου η ανάδειξη της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και πνευματικής κληρονομιάς του νησιού, αλλά και η τουριστική του ταυτότητα. 

Η Σίκινος, η οποία γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μία σημαντική τουριστική ανάπτυξη, αποτελεί μεταξύ άλλων, το νησί της καρδιάς μας. Η αύρα αυτού του τόπου, το σκληρό άγονο τοπίο και οι χαμογελαστοί άνθρωποι του νησιού είναι λίγοι μόνο λόγοι γα τους οποίους αγαπάμε τη Σίκινο. Εδώ, υπάρχει μία μεγάλη οικογένεια, την οποία οφείλουμε να διατηρήσουμε ενωμένη και μία μεγάλη ιστορία, την οποία πρέπει να διαιωνίσουμε στις επόμενες γενιές. Οι παραδόσεις, τα μονοπάτια, το πολυτιμότερο μνημείο του νησιού που είναι η Επισκοπή, τα αναρίθμητα βυζαντινά ξωκλήσια, τα πανηγύρια, η μοναδική αύρα που υπάρχει στον αέρα και η αυθεντική αρχιτεκτονική αποτελούν ένα πραγματικό θησαυρό που έχουμε ως Σικινήτες.