Η μοναδικότητα της βρίσκεται μεταξύ άλλων στην απεικόνιση μύλων στο Χωριό, της εκκλησίας του άη Γιάννη του καλυβίτη στα σκαλιά, του πρώτου Σχολείου, του παλιού δρόμου της Αλοπρόνοιας κ.λπ.