Ευχόμαστε σε όλες τις Σικινιώτισσες και όλους τους Σικινιώτες αλλά και τους φίλους του νησιού χρόνια καλά, με το χαρμόσυνο μήνυμα "Χριστός, ανέστη!"
Ειρήνη, εσωτερική αλλά και στον κόσμο και περισσότερη αγάπη.
Να χαίρονται το όνομά τους και οι αναστάσιμοι εορτάζοντες!