Ο Ζαφείριος Δ. Γαβαλάς ήταν τελειόφοιτος φοιτητής της φιλολογίας το 1885 όταν εξέδωσε μέσω του τυπογραφείου Τρίμη το βιβλίο του, «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ υπό αρχαιολογικήν, ιστορικήν και στατιστικήν έποψιν». Σαράντα έξι χρόνια αργότερα, το 1931, συνταξιούχος πλέον, εξέδωσε με δαπάνη του Συνδέσμου Σικινητών, ο οποίος τότε μετρούσε μόλις 3 χρόνια ζωής, το δεύτερο του βιβλίο, «Η Νήσος Σίκινος». Και στα δύο βιβλία μας αφήνει πολλά στοιχεία για τη ζωή στο νησί τις τότε εποχές όπως και διατηρεί στη ζωή στοιχεία του παρελθόντος του νησιού (όπως προικοσύμφωνα, ονόματα που έχουν χαθεί κλπ). Τα περιεχόμενα των βιβλίων του Γαβαλά αποτελούν μερικές από τις πηγές του βιβλίου του Πέτρου Φρονίστα «Σίκινος, Μια Ιστορία», βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί κάποιους μήνες τώρα σε β’ έκδοση. Όμως πιστεύουμε ότι θα έπρεπε και τα δύο αυτά βιβλία του Γαβαλά να επανέλθουν σε κυκλοφορία στην αρχική τους μορφή για ιστορικούς και μελετητικούς λόγους. Έχουμε, λοιπόν, αποφασίσει να τα επανεκδόσουμε σε μια διπλή έκδοση μαζί με κάποια λόγια που θα γνωρίσουν τον Ζαφείριο Γαβαλά στους νεότερους. Σύντομα θα ανακοινώσουμε περισσότερα.