Τα ίδια πρόσωπα στην Πιάτσα με φόντο το σπίτι Α. Ντζιαντζιά